Informacja Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady - "Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej".