INFORMACJA - NABÓR URZĘDNIKÓW WYBORCZYCH

INFORMACJA

W związku z nowelizacją Kodeksu wyborczego Wójt Gminy Cisna podaje do wiadomości publicznej informacje otrzymane
z Krajowego Biura Wyborczego dotyczącą urzędników wyborczych.

W załączeniu:

  1. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych,
  2. Wzór zgłoszenia kandydata na urzędnika wyborczego.

Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krośnie o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach oraz zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego.

Załączniki