Informacja o ocenie merytorycznej ofert kandydatów na stanowisko dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Ekologii w Cisnej.

 
Wójt Gminy Cisna uprzejmie informuje, że odbyła się ocena merytoryczna ofert kandydatów na stanowisko dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Ekologii w Cisnej.
 
Następujące osoby spełniają wymagania konkursowe i zostają dopuszczone do drugiego etapu konkursu:
1.   Krzysztof Drozdowski zam. Dziurdziów
2.   Julia Kubica Sokołowska zam. Warszawa
3.   Piotr Stabryła zam. Zagórz
4.   Jakub Wierzbicki zam. Cisna
 
Wójt Gminy Cisna
mgr Renata Szczepańska

Załączniki