Informacja o podmiocie odbierającym odpady komunalne

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Cisna:

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
z siedzibą w Brzegach Dolnych 1
38-700 Ustrzyki Dolne
Brzegi Dolne 1
(KRS: 0000044040, REGON: 370346967, NIP: 689-000-10-47)