Informacja o punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW  W WETLINIE CZYNNY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH OD 8 00 – 14 00.

Do punktu dostarczamy:
papier, tektura  i opakowania wielomateriałowe, szkło bezbarwne, szkło kolorowe, tworzywa sztucznego typu PET i  plastik przemysłowo-gospodarczy, metale opakowaniowe, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, wysegregowane odpady budowlane, zużyte opony (z pojazdów osobowych).


UWAGA: OBIEKT JEST MONITOROWANY COAŁODOBOWO.

ZAKAZ SKŁADOWANIA ODPADÓW ZMIESZANYCH!

Załączniki