Informacja o wynikach konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Ekologii w Cisnej

Wójt Gminy Cisna informuje, że w wyniku postępowania przeprowadzonego przez komisję konkursową został wybrany kandydat na stanowisko dyrektora GCKiE w Cisnej:
Pani Julia Kubica Sokołowska
 
Wójt Gminy Cisna
mgr Renata Szczepańska

 

Załączniki