Informacja o wynikach naboru

Informacja o wyniku naboru osób do prowadzenia nadzoru nad realizacją zajęć dydaktyczno- wyrównawczych i zajęć rozwojowych wraz z wykorzystaniem Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych w szkole podstawowej w ramach projektu POKL poddziałanie  9.1.2. pt. „Technologie cyfrowe jako systemowe narzędzie wspomagające realizację programów rozwojowych oraz podnoszące jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej szkół Podkarpacia” – współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowanego w okresie od 01.02.2013r. do 31.01.2015r.

Załączniki