INFORMACJA - PIT-11 dostępne w kasie Urzędu Gminy

Osoby które w 2019 roku otrzymywały wynagrodzenie z tytułu zawartych z Urzędem Gminy w Cisnej umów zleceń, umów o dzieło, inkasa opłaty miejscowej oraz za udział w komisjach wyborczych mogą odebrać PIT-11 oraz PIT-R w kasie Urzędu Gminy do 14 lutego 2020 r.
Po tym terminie Pity sukcesywnie będą wysyłane listem zwykłym na adres.