INFORMACJA POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W LESKU

W związku z pojawiającymi się w ostatnim czasie doniesieniami dotyczącymi stwierdzenia kolejnych ognisk ptasiej grypy w Polsce, istnieje realne zagrożenie wystąpienia tej choroby na terenie województwa podkarpackiego. Wobec powyższego Powiatowy lekarz Weterynarii w Lesku informuje o konieczności powiadamiania Inspekcji Weterynaryjnej o przypadkach znajdowania padłych dzikich ptaków. Informację taką należy niezwłocznie przekazać telefonicznie na numery:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lesku: (13) 469-83-00,

kom: 694 455 751 lub 694 455 749.

Załączniki