INFORMACJA POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W LESKU DOTYCZĄCA WŚCIEKLIZNY

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lesku informuje:
• Wścieklizna jest nieuleczalną i śmiertelną, wirusową chorobą ludzi i zwierząt. Do zakażenia dochodzi najczęściej wskutek pogryzienia, podrapania lub polizania przez zarażone zwierzę. Wirus przedostaje się do organizmu poprzez uszkodzoną skórę lub błony śluzowe ze śliną chorego zwierzęcia. W Polsce rezerwuarem wścieklizny jest lis rudy.
• Jedynym sposobem zabezpieczenia własnych zwierząt przed tą chorobą jest regularne szczepienie p/ko wściekliźnie. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 204r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz.U. 2018.1967 z późn. zm.) obowiązkowi szczepienia podlegają psy powyżej trzeciego miesiąca życia.
• Posiadacze psów są zobowiązani zaszczepić psy p/ko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa trzeciego miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia. Szczepień psów dokonują lekarze weterynarii świadczący usługi weterynaryjne w ramach działalności zakładu leczniczego dla zwierząt.
• Szczepienie można przeprowadzić w dowolnie wybranym zakładzie leczniczym dla zwierząt (gabinet, przychodnia, lecznica, klinika) a także podczas akcji szczepień w poszczególnych miejscowościach – o terminie i miejscu szczepień mieszkańcy powiadamiani są najczęściej za pomocą plakatów rozwieszanych na tablicach informacyjnych.
• Zgodnie z przepisami w/w ustawy kto uchyla się od obowiązku ochronnego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie, a w przypadku wprowadzenia obowiązku ochronnego szczepienia kotów przeciwko wściekliźnie – podlega karze grzywny.
• Minister właściwy do spraw rolnictwa może wprowadzić obowiązek ochronnego szczepienia kotów przeciwko wściekliźnie. Aktualnie szczepienie kotów jest nieobowiązkowe i można je szczepić dobrowolnie.
• Inspekcja Weterynaryjna będzie przeprowadzać kontrole szczepień niezależnie od obserwacji zwierząt podejrzanych o zarażenie wścieklizną. W przypadku stwierdzenia niedopełnienia obowiązku zaszczepienia psów p/ko wściekliźnie nakładane będą mandaty karne.

Załączniki