Informacja spółki Voice Net S.A. w sprawie budowy sieci światłowodowej.