Informacja w sprawie kontenerów PCK na odzież.

Urząd Gminy w Cisnej informuje, że kontenery na odzież PCK zostały zabrane przez firmę PCK z terenu Gminy Cisna, ponieważ były one wykorzystywane niezgodnie z przeznaczeniem, czyli umieszczano w nich oprócz odzieży odpady komunalne.