Informacja z otwarcia ofert - pełnienie nadzoru inwestorskiego

Informacja z otwarcia ofert - pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn: "Roboty budowlane polegające na przebudowie sieci wodociągowej w m. Liszna oraz rozbudowie oczyszczalni ścieków w m. Cisnej w formule :zaprojektuj i wybuduj".

Załączniki