Informacje o spotkaniach Bieszczaduj z Funduszami Europejskimi

Organizowane spotkania mają na celu szczegółowe omówienie zapisów konkursu ogłoszonego z RPO WP w ramach Poddziałania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: Rozwój MŚP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Na Państwa pytania i wątpliwości odpowiadać będą pracownicy Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości.

Spotkanie informacyjne zostanie zorganizowane w Komańczy:
• 18 września 2019 r. – siedziba Ochotniczej Straży Pożarnej w Komańczy, Komańcza 175, godz. 11.00 – 13.00

Chętnych do udziału w szkoleniu prosimy o zgłoszenia drogą mailową na adres:
Komańcza – lpi.krosno@podkarpackie.pl

O zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu uczestnik zostanie poinformowany mailem potwierdzającym.

W przypadku osób z różnymi niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

Dla kogo?
Spotkania adresowane są do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw spełniających wymogi określone w Regulaminie konkursu, w tym m.in. mające siedzibę lub oddział albo główne/stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie jednej z 12 gmin województwa podkarpackiego: Czarna, Lutowiska, Ustrzyki Dolne, Baligród, Cisna, Lesko, Olszanica, Solina, Komańcza, Tyrawa Wołoska, Zagórz, Bircza oraz prowadzące działalność gospodarczą w sposób zorganizowany i ciągły, na terenie jednej z ww. 12 gmin województwa podkarpackiego przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy licząc wstecz od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie i uzyskujące przychody z ww. działalności.

Program szkolenia
• Informacje podstawowe nt. warunków ogłoszonego konkursu.
• Dokumentacja aplikacyjna.
• Etapy konkursu, kryteria oceny i wyboru projektów.
• Najczęściej popełniane błędy.

Załączniki