Konkurs dla dzieci rolników na rymowankę o bezpieczeństwie w gospodarstwie rolnym

Placówka Terenowa KRUS w Sanoku informuje, że na stronie internetowej www.krus.gov.pl została ogłoszona pierwsza edycja konkursu dla dzieci rolników na rymowankę o bezpieczeństwie w gospodarstwie rolnym.
W konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku 11-14 lat, których przynajmniej jeden rodzic/opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie przyjmowania zgłoszeń do Konkursu.
Zadanie konkursowe polega na ułożeniu rymowanki (min. 5, max. kilkanaście wersów), promującej prawidłowe nawyki i zachowania dzieci związane z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego, a także popularyzującej Wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie należy powierzać dzieciom poniżej 16 lat.
Pracę Konkursową podpisaną imieniem i nazwiskiem uczestnika Konkursu oraz wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać do dnia 31.08.2020 r. do godz. 24:00 na e-maila: rymowanka@krus.gov.pl W temacie należy wpisać: Konkurs na rymowankę – Imię i nazwisko dziecka.
Rymowankę do udziału w Konkursie zgłasza rodzic/opiekun prawny dziecka, ubezpieczony w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
20 laureatów z największą liczbą punktów zostanie uhonorowanych nagrodami rzeczowymi o wartości ok. 300 zł.
Szczegółowe informacje zawiera Regulamin Konkursu z którym można zapoznać się pod linkiem:
https://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/obrazki/Dokumenty/Wydar...
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Biurem Prewencji, tel. (22) 592 64 10, e-mail: bp@krus.gov.pl lub z Placówką Terenową KRUS w Sanoku, tel. (13) 465 34 13,
e-mail: sanok@krus.gov.pl
Zapraszamy również uczestników konkursu do zapoznania się z materiałami prewencyjnymi opracowanymi dla dzieci, znajdującymi się pod linkiem:
https://www.krus.gov.pl/aktualnosci/dokument/artykul/zaproszenie-dla-dzi...

Załączniki