MODERNIZACJA EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

Uprzejmie informuję właścicieli nieruchomości położonych w miejscowościach Smerek oraz Kalnica o przystąpieniu do prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków dla w/w obrębów.
Prosimy o wzięcie czynnego udziału na etapie przygotowania projektu operatu opisowo – kartograficznego.
Prace te są wykonywane na zlecenie Starostwa Powiatowego w Lesku przez firmę Geokart International Sp. z o.o. z Rzeszowa, ul. Wita Stwosza 44.

Załączniki