Nieruchomości

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
2016-04-12
Wójt Gminy Cisna informuje, że w dniu 11 kwietnia 2016 r. na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Cisnej został wywyieszony wykaz nieruchomości, obejmujący nieruchomości 425/3, 156/2, 157/4, 157/5 w Cisnej przeznaczone do dzierżawy w drodze przetargu.
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
2016-01-04
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU   1.Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 29.12.2015 r. 2.Przetarg dotyczył nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Wetlina oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 842/2 o pow.  0,4446 ha   dla której prowadzona jest księga wieczysta KS1E/00020605/4
WÓJT GMINY CISNA OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ W WETLINIE
2015-11-26
Wójt Gminy Cisna ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o numerze ewid. 842/2 o pow. 0,4446 ha, położonej w Wetlinie, dla której Sąd Rejonowy w Lesku prowadzi księgę wieczystą KW KS1E/00020605/4.
KOMUNIKATY POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W LESKU
2015-11-17
W załączeniu komunikaty Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lesku do informacji, stosowania i przestrzegania przez właścicieli budynków i obiektów budowlanych.
WÓJT GMINY CISNA OGŁASZA III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W MIEJSCOWOŚCI WETLINA
2015-10-20
Wójt Gminy Cisna ogłasza III  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o numerze ewid. 245/1 o pow. 0,7114 ha, położonej w Wetlinie, dla której Sąd Rejonowy w Lesku prowadzi księgę wieczystą KW KS1E/00020605/4.
WÓJT GMINY CISNA OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W MIEJSCOWOŚCI WETLINA
2015-09-09
Wójt Gminy Cisna ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o numerze ewid. 245/1 o pow. 0,7114 ha, położonej w Wetlinie, dla której Sąd Rejonowy w Lesku prowadzi księgę wieczystą KW KS1E/00020605/4.
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
2015-08-25
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej o nr ewid. 768/20, pow. 4,2562 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Wetlina z przeznaczeniem pod budowę wyciągu i tras zjazdowych.
OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH NIEZABUDOWANYCH W MIEJSCOWOŚCI CISNA
2014-09-24
Wójt Gminy Cisna ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych o numerach ewid. 312/2 o pow.0,0525 ha i  308/7 o pow. 0,0159 ha jako jedną nieruchomość, położonych w Cisnej, dla których Sąd Rejonowy w Lesku prowadzi księgę wieczystą KW KS1E/00020608/5.

Strony