Nieruchomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
2017-05-05
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
2017-04-28
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZAMIANY
2016-10-19
Wójt Gminy Cisna informuje, że w dniu  19.10.2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Cisnej został wywieszony wykaz nieruchomości, obejmujący działki 34, 36/3 w Kalnicy, 251, 52/4 w Smereku, 20 w Buku, przeznaczone do zamiany.
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
2016-10-10
Wójt Gminy Cisna informuje, że w dniu  10.10.2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Cisnej został wywieszony wykaz nieruchomości, obejmujący działki 81/9 w Przysłupiu oraz 266/23, 266/25 w Cisnej, przeznaczone do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
2016-07-19
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
2016-06-27
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
Informacja o wyniku przetargu
2016-06-03
Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części działki nr 425/3 o powierzchni 737 m2, działki nr 156/2 o powierzchni 185 m2, części działki nr 157/4 o powierzchni 1520 m2, działki nr 157/5 o powierzchni 1051 m2 położonych w obrębie ewidencyjnym Cisna, który odbył się w dniu 02 czerwca 2016r.
Informacja dot. przetargu na dzierżawę nieruchomości położonych w m-ści Cisna
2016-05-30
W ogłoszeniu o przetargu na dzierżawę nieruchomości położonych w m-ści Cisna, który odbędzie się w dniu 2 czerwca podano niepełny numer konta. Właściwy numer to: PKO BP o/Sanok 12 1020 2980 0000 2802 0003 0684

Strony