Nieruchomości

WÓJT GMINY CISNA OGŁASZA III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W MIEJSCOWOŚCI WETLINA
2015-10-20
Wójt Gminy Cisna ogłasza III  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o numerze ewid. 245/1 o pow. 0,7114 ha, położonej w Wetlinie, dla której Sąd Rejonowy w Lesku prowadzi księgę wieczystą KW KS1E/00020605/4.
WÓJT GMINY CISNA OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W MIEJSCOWOŚCI WETLINA
2015-09-09
Wójt Gminy Cisna ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o numerze ewid. 245/1 o pow. 0,7114 ha, położonej w Wetlinie, dla której Sąd Rejonowy w Lesku prowadzi księgę wieczystą KW KS1E/00020605/4.
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
2015-08-25
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej o nr ewid. 768/20, pow. 4,2562 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Wetlina z przeznaczeniem pod budowę wyciągu i tras zjazdowych.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
2015-07-31
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
2015-07-31
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
2015-03-09
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
2015-01-20
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH NIEZABUDOWANYCH W MIEJSCOWOŚCI CISNA
2014-09-24
Wójt Gminy Cisna ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych o numerach ewid. 312/2 o pow.0,0525 ha i  308/7 o pow. 0,0159 ha jako jedną nieruchomość, położonych w Cisnej, dla których Sąd Rejonowy w Lesku prowadzi księgę wieczystą KW KS1E/00020608/5.

Strony