Ochrona środowiska

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA
2018-07-27
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora w Rzeszowie dotyczące postępowania transgranicznego w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanej budowy i eksploatacji dwóch bloków energetycznych 3 oraz 4 w elektrowni jądrowej na Ukrainie w Regionie Chmielnickim, w powiecie Słavuta, w pobliżu miejscowości Netishyn.
Informacja dotycząca szkodliwości barszczu Sosnowskiego
2018-06-28
Wiele roślin wspomnianego gatunku porasta koryta rzek i cieków wodnych oraz ciągi dróg. Zawarte w nich szkodliwe substancje kumarynowe stanowią duże zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Świadczą o tym liczne przypadki dotkliwych poparzeń bądź zatruć, jakie miały miejsce zarówno w latach ubiegłych, jak również w roku bieżącym.
ROZEZNANIE CENOWE
2018-03-12
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie w związku z przedłużeniem okresu eksploatacji elektrowni jądrowej NPP Rivne, w miejscowości Warash na Ukrainie.
2018-02-15
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w związku z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej, jako strony narażenia, do postępowania transgranicznego oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na przedłużeniu okresu eksploatacji elektrowni jądrowej NPP Rivne, w miejscowości Warash na Ukrainie.
OGŁOSZENIE
2017-12-29
Na podstawie art. 33-36, 38 i 98 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017r. poz.
Uchwała Rady Gminy w Cisnej w sprawie ustanowienia pomnika prayrody.
2017-12-19
Uchwała Rady Gminy w Cisnej w sprawie ustanowienia pomnika prayrody.
Uchwała Rady Gminy w Cisnej w sprawie utworzenia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego.
2017-12-19
Uchwała Rady Gminy w Cisnej w sprawie utworzenia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego w miejscowości Solinka.
Uchwały Rady Gminy w Cisnej w sprawie uznania za użytki ekologiczne.
2017-12-19
Uchwały Rady Gminy w Cisnej w sprawie uznania za użytki ekologiczne.

Strony