Ochrona środowiska

Informacja o spotkaniach w sprawie projektu Planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Bieszczady PLC 180001
2017-11-20
W związku z realizacją prac nad projektem Planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Bieszczady  PLC 180001 w ramach trzeciej tury spotkań Zespołu Lokalnej Współpracy odbędą się dwie konferencje: - pierwsza w dniu 28 listopada 2017r. w remizie strażackiej w Komańczy - rozpoczęcie o godz. 10:00,
Informacja o usuniętym azbeście w 2017 roku
2017-11-16
Informacja o usuniętym azbeście w 2017 roku
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie w związku z przedłużeniem licencji dla dwóch elektrowni jądrowych na Ukrainie
2017-11-09
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w związku z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej, jako strony narażenia, do postępowania transgranicznego oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na przedłużeniu licencji na działalność dla dwóch elektrowni jądrowych na Ukrainie (South-Ukraine NPP i Zaporizhzhya NPP).
Zmiany dotyczące wycinki drzew i krzewów
2017-06-17
http://gminacisna.pl/pl/zasady-dotyczace-usuwania-drzew-i-krzewow
Program "Przyjazny Dom" - nabór wniosków Nr 2/2017
2017-06-07
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ogłasza nabór wniosków Nr 2/2017 dla osób fizycznych w ramach Programu PRZYJAZNY DOM Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3/d lub wykonanie podłączeń budynków do istniejącego zbiorczego systemu kanalizacyjnego.
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie w związku z przedłużeniem licencji dla dwóch elektrowni jądrowych na Ukrainie
2017-05-05
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w związku z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej, jako strony narażenia, do postępowania transgranicznego oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na przedłużeniu licencji na działalność dla dwóch elektrowni jądrowych na Ukrainie.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Cisna na lata 2016-2020
2017-02-10
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Cisna na lata 2016-2020
Informacja Podkarpackiego Wojewódzkiego Konsewatora Zabytków
2017-01-26
W nawiązaniu do ustawy z dnia 16 grudnia 2016r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz. U. z 2016r., poz. 2249) Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków przedstawia wytyczne Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wydawania zezwoleń na usuwanie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków.

Strony