Ochrona środowiska

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2017 roku
2017-01-11
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2017 roku.
Ogłoszenie o możliwości przystąpienia do „Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest” w 2017r.
2016-12-29
Urząd Gminy w Cisnej przystępuje do opracowania wniosku o dofinansowanie do usuwania azbestu na terenie Gminy Cisna w roku 2017. W związku z tym prosimy zainteresowane osoby chcące zutylizować składowane wyroby zawierające azbest o wypełnienie i złożenie stosownej deklaracji.
Informacja o usuniętym azbeście w Gminie Cisna w 2016 roku
2016-11-02
Informacja o usuniętym azbeście w Gminie Cisna w 2016 roku
INFORMACJA REGIONALNEGO DYREKTORA IOCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE
2016-10-19
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie informuje że ze względu na niekorzystne warunki pogodowe (brak pokrywy śnieżnej), uniemożliwiające przeprowadzenie tropień zimowych dużych drapieżników w sezonie 2015/2016, konieczne jest przedłużenie prac nad projektem Planu Ochrony obszaru Natura 2000 Bieszczady PLC180001 do października 2017r.
Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w latach 2015-2018 w zakresie siedlisk przyrodniczych 2016-2018
2016-09-08
Minister Środowiska uprzejmie informuje, że na podstawie art. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015r. poz. 1651 z późn.
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie w związku z przedsięwzięciem "Nowe źródło energii jądrowej w lokalizacji Jaslovske Bohunice"
2016-07-29
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w związku z przekazaniem przez Republikę Słowacką końcowego stanowiska do przedsięwzięcia "Nowe źródło energii jądrowej w lokalizacji Jaslovske Bohunice", dla którego wszczęto postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.
Informacja firmy KRAMEKO sp. z o.o. dotycząca planowanej wizji terenowej
2016-06-02
W związku z przekazanymi przez Gminy uwagami do materiałów udostępnionych przez firmę KRAMEKO sp. z o.o., które dotyczyły siedlisk przyrodniczych występujących w obszarze Natura 2000 Bieszczady, informuję że w okresie od 6 do 10 czerwca 2016 roku prowadzona będzie wizja ternowa weryfikująca przedmiotowe uwagi.
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie w związku z budową słowackiego odcinka gazociągu między Polską a Słowacją
2016-05-25
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w związku z przekazaniem przez Republikę Słowacką końcowego stanowiska dla przedsięwzięcia polegającego na budowie słowackiego odcinka gazociągu pomiędzy Polską a Słowacją, dla którego wszczęto postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Strony