Ochrona środowiska

Informacja o zrealizowanym zadaniu - usuwanie azbestu 2015
2015-12-17
Informacja o zrealizowanym zadaniu - usuwanie azbestu 2015.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CISNA W SPRAWIE OCENY ODDZIAŁYWANIA NA OBSZAR NATURA 2000 DZ. 116/3 SMEREK
2015-10-20
Wójt Gminy Cisna informuje, że  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie prowadzi postępowanie w przedmiocie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie zagrody: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budowie trzech budynków gospodarczych, budowie przydomowej oczyszczalni ścieków oraz studni kopanej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na działce o...
Obwieszczenie RDOŚ w związku z planowaną budową słowackiego odcinka gazociągu między Polską a Słowacją
2015-10-19
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie w związku z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej jako strony narażenia, do postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko planowanej przez Republikę Słowacką realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie słowackiego odcinka gazociągu pomiędzy Polską a Słowacją.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CISNA W SPRAWIE OCENY ODDZIAŁYWANIA NA OBSZAR NATURA 2000 DZ. 124/2 SMEREK
2015-08-25
Wójt Gminy Cisna informuje, że  RDOŚ w Rzeszowie prowadzi postępowanie w przedmiocie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budowie przydomowej oczyszczalni ścieków, budowie studni kopanej oraz budowie zjazdu indywidualnego na działce o nr. ew.
Obwieszczenie RDOŚ w sprawie planowanej przez Ukrainę budowy tymczasowego składowiska wypalonego paliwa jądrowego
2015-03-25
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w związku z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej, jako strony narażenia, do postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko planowanej przez Ukrainę budowy tymczasowego składowiska wypalonego paliwa jądrowego.
Obwieszczenie RDOŚ w sprawie planowanej przez Ukrainę budowy tymczasowego składowiska wypalonego paliwa jądrowego
2015-03-04
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w związku z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej, jako strony narażenia, do postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko planowanej przez Ukrainę budowy tymczasowego składowiska wypalonego paliwa jądrowego.
Obwieszczenie RDOŚ w związku z planowaną budową słowackiego odcinka gazociągu między Polską a Słowacją
2015-01-30
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w związku z planowanym przez Republikę Słowacką przedsięwzięciu polegającym na budowie słowackiego odcinka gazociągu pomiędzy Polską a Słowacją, dla którego wszczęto postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.
Obwieszczenie RDOŚ w sprawie planowanego tymczasowego składowiska wypalonego paliwa jądrowego na Ukrainie
2014-11-28
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w związku z powiadomieniem przez Ukrainę o planowanej realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie tymczasowego składowiska wypalonego paliwa jądrowego, dla którego wszczęto postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Strony