Ochrona środowiska

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CISNA W SPRAWIE OCENY ODDZIAŁYWANIA NA OBSZAR NATURA 2000 DZ. 208/12 SMEREK
2016-01-12
Wójt Gminy Cisna informuje, że  RDOŚ w Rzeszowie prowadzi postępowanie w przedmiocie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie zagrody: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budowie budynku gospodarczego, budowie przydomowej oczyszczalni ścieków oraz studni kopanej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na działce o nr ew. 208/12 w miejscowości Smerek, gmina...
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CISNA W SPRAWIE OCENY ODDZIAŁYWANIA NA OBSZAR NATURA 2000 DZ. 79/5 KRZYWE
2016-01-07
Wójt Gminy Cisna informuje, że  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie prowadzi postępowanie w przedmiocie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budowie przydomowej oczyszczalni ścieków, budowie studni kopanej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na działce o nr ew. 79/5, obręb ewidencyjny Krzywe, gmina Cisna.
Informacja o zrealizowanym zadaniu - usuwanie azbestu 2015
2015-12-17
Informacja o zrealizowanym zadaniu - usuwanie azbestu 2015.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CISNA W SPRAWIE OCENY ODDZIAŁYWANIA NA OBSZAR NATURA 2000 DZ. 116/3 SMEREK
2015-10-20
Wójt Gminy Cisna informuje, że  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie prowadzi postępowanie w przedmiocie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie zagrody: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budowie trzech budynków gospodarczych, budowie przydomowej oczyszczalni ścieków oraz studni kopanej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na działce o...
Obwieszczenie RDOŚ w związku z planowaną budową słowackiego odcinka gazociągu między Polską a Słowacją
2015-10-19
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie w związku z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej jako strony narażenia, do postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko planowanej przez Republikę Słowacką realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie słowackiego odcinka gazociągu pomiędzy Polską a Słowacją.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CISNA W SPRAWIE OCENY ODDZIAŁYWANIA NA OBSZAR NATURA 2000 DZ. 124/2 SMEREK
2015-08-25
Wójt Gminy Cisna informuje, że  RDOŚ w Rzeszowie prowadzi postępowanie w przedmiocie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budowie przydomowej oczyszczalni ścieków, budowie studni kopanej oraz budowie zjazdu indywidualnego na działce o nr. ew.
Obwieszczenie RDOŚ w sprawie planowanej przez Ukrainę budowy tymczasowego składowiska wypalonego paliwa jądrowego
2015-03-25
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w związku z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej, jako strony narażenia, do postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko planowanej przez Ukrainę budowy tymczasowego składowiska wypalonego paliwa jądrowego.
Obwieszczenie RDOŚ w sprawie planowanej przez Ukrainę budowy tymczasowego składowiska wypalonego paliwa jądrowego
2015-03-04
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w związku z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej, jako strony narażenia, do postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko planowanej przez Ukrainę budowy tymczasowego składowiska wypalonego paliwa jądrowego.

Strony