Ochrona środowiska

Obwieszczenie RDOŚ w związku z planowaną budową słowackiego odcinka gazociągu między Polską a Słowacją
2015-01-30
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w związku z planowanym przez Republikę Słowacką przedsięwzięciu polegającym na budowie słowackiego odcinka gazociągu pomiędzy Polską a Słowacją, dla którego wszczęto postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.
Obwieszczenie RDOŚ w sprawie planowanego tymczasowego składowiska wypalonego paliwa jądrowego na Ukrainie
2014-11-28
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w związku z powiadomieniem przez Ukrainę o planowanej realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie tymczasowego składowiska wypalonego paliwa jądrowego, dla którego wszczęto postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.
Urząd Gminy w Cisnej przystępuje do opracowania wniosku o dofinansowanie do usuwania azbestu na terenie Gminy Cisna.
2014-09-05
Urząd Gminy w Cisnej przystępuje do opracowania wniosku o dofinansowanie do usuwania azbestu na terenie Gminy Cisna. W związku z tym prosimy zainteresowane osoby, mające zamiar przystąpić w 2015 roku do wymiany pokrycia dachowego z eternitu lub chcące zutylizować składowane wyroby z azbestu o wypełnienie i złożenie stosownej deklaracji.
Obwieszczenie Wójta Gminy Cisna w sprawie oceny oddziaływania na obszar Natura 2000
2014-07-11
Obwieszczenie w sprawie oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, na działce 119/2 Smerek dla przedsięwzięcia pn: "Budowa zagrody: budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budowa budynku gospodarczego, przydomowej oczyszczalni ścieków oraz studni kopanej lub wierconej."
Obwieszczenie Wójta Gminy Cisna o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
2014-06-18
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na podstawie art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129 poz. 902 z późn. zm.) zawiadamiam
Zbiórka odpadów elektrycznych, elektronicznych i AGD
2014-05-30
Wójt Gminy w Cisnej informuje, że w dniu 5 czerwca 2014r. (czwartek) w godzinach porannych na terenie Gminy przeprowadzona zostanie zbiórka odpadów elektrycznych, elektronicznych i sprzętu AGD. Wystawiony sprzęt musi być kompletny i nierozmontowany. Wyznaczamy stałe punkty zbiórki w poszczególnych miejscowościach:
Obwieszczenie Wójta Gminy Cisna
2014-05-20
Obwieszczenie w sprawie oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, na działce nr 79+3 Kalnica dla przedsięwzięcia pn: budowa budynku mieszkalnego, budowa dwóch budynków gospodarczych, budowa studni kopanej, budowa bezodpływowego zbiornika na ścieki.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
2014-04-30
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie Strategii rozwoju infrastruktury komunikacyjnej Republiki Słowackiej do roku 2020 oraz Strategii rozwoju publicznej komunikacji pasażerskiej oraz komunikacji niezmotoryzowanej Republiki Słowackiej do roku 2020

Strony