Ochrona środowiska

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
2014-04-17
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Nowe źródło energii jądrowej w lokalizacji Jaslovske Bohunice".
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
2014-04-04
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie zawiadamia, że rozpoczął opracowywanie projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 "Bieszczady" PLC180001 z wyłączeniem obszaru Bieszczadzkiego Parku Narodowego.
Obwieszczenie Ministra Środowiska
2014-04-02
Minister Środowiska podaje do publicznej wiadomości informację, iż do Ministerstwa Środowiska wpłynął i został wyłożony do wglądu raport oddziaływania na środowisko prac poszukiwawczych i rozpoznawczych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego na obszarze koncesji "Cisna - Stuposiany"62/2011/p.
Obwieszczenie RDOŚ w sprawie planowanego składowiska zuzytego paliwa jądrowego w Mochovcach (Słowacja)
2014-02-07
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w związku z powiadomieniem Republiki Słowackiej o planowanej realizacji przedsięwzięcia pn.: "Składowanie zużytego paliwa jądrowego w Mochovcach" dla którego wszczęto postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.
Obwieszczenie Wójta Gminy Cisna w sprawie oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, dz. 61/5 Krzywe
2014-01-24
Wójt Gminy Cisna informuje, że  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie prowadzi postępowanie w przedmiocie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynku mieszkalnego, bezodpływowego zbiornika na ścieki i studni kopanej na działce o nr ewid. 61/5, położonej w miejscowości Krzywe, gmina Cisna.
Informacja Wójta Gminy Cisna
2013-11-20
Wójt Gminy Cisna informuje, ze Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie prowadzi postępowanie w przedmiocie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia na działce o nr ew. 71 położonej w miejscowości Liszna, gmina Cisna.
Informacja o zbiórce opon i elektrośmieci
2013-10-03
INFORMACJA
Informacja Wójta Gminy Cisna
2013-06-06
Wójt Gminy Cisna informuje, ze Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie prowadzi postępowanie w przedmiocie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynku mieszkalnego i budynku mieszkalno-usługowego, budowie studni kopanych 2 szt., budowie przydomowej oczyszczalni ścieków, na działce o nr ew. 79/2 położonej w miejscowości Krzywe, gmina Cisna.

Strony