Od szkolenia do zatrudnienia 2017

Młodzieżowe Centrum Kariery w Lesku
ul. Jana Pawła II /18 b, 38- 600 Lesko budynek schroniska „Bieszczadnik”
tel. 13 469 65 10