Odpowiedź na zapytanie do SIWZ

Postępowanie przetargowe na zakup średniego samochodu specjalnego pożarniczego ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Cisnej – odpowiedź na zapytanie do SIWZ
1. Czy Zamawiający dopuszcza termin realizacji do dnia 15.12.2010r?
Zamawiający dopuszcza przedłużenie realizacji do dnia 15 grudnia 2020r.
2. Czy Zamawiający dopuszcza ogumienie pojazdu na osi tylnej bliźniacze, z bieżnikiem na wszystkich osiach uniwersalnym wielosezonowym typu kostka?
Zamawiający dopuszcza ogumienie pojazdu na osi tylnej bliźniacze, z bieżnikiem na wszystkich osiach uniwersalnym wielosezonowym typu kostka.