Odpowiedzi na pytania dotyczące planowanego zakupu „Wyposażenie i urządzenia ratownictwa niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa przeznaczony dla ochotniczych straży pożarnych”.

  1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
  2. Zamawiający dopuści w postepowaniu przetargowym defibrylator AED.
  3. Zamawiający dopuści defibrylator AED wyposażony w uchwyt mocujący niespełniający normy PN-EN 1789.
  4. Zamawiający dopuści do postępowania urządzenia z elektrodami o żywotności co najmniej 30 miesięcy pod warunkiem gwarancji wymiany przez wykonawcę przez 5 lat. Warunek 5 letniej gwarancji lub gwarancja wymiany w tym okresie jest niezbędny.
  5. Zamawiający wymaga gwarancji defibrylatora przez okres 7 lat.
  6. Zamawiający podtrzymuje wymóg opisu zamówienia – elektrody szkoleniowe z matą.
  7. Zamawiający dopuszcza w postępowaniu przetargowym defibrylator AED posiadający 3 przyciski do obsługi paramentów technicznych oraz pakiet baterii nieładowalnych o łącznej liczbie 250 defibrylacji.

 

 

Wójt Gminy Cisna

     mgr Renata Szczepańska

Załączniki