Ogłoszenie ARiMR w sprawie naboru wniosków w ramach Operacji typu: „Restrukturyzacja małych gospodarstw”.