Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 124

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 124

Nazwa biura: IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia: Intensywne opady śniegu/2
Obszar: Bieszczady i Beskid Niski
Ważność (cz. urz.): od godz. 22:00 dnia 08.12.2017 do godz. 22:00 dnia 09.12.2017
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów śniegu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej od 15 cm do 20 cm, w Bieszczadach od 20 cm do 30 cm.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 80%
Uwagi: Obowiązują: Do godz. 12:00 dnia 08.12.2017 OSTRZEŻENIE nr 123 na SILNY WIATR/1 wydane o godz. 11:46 dnia 07.12.2017.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Rafał Kielar
Godzina i data wydania: godz. 10:31 dnia 08.12.2017
SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: SNIEG/2 Bieszczady i Beskid Niski od 22:00/08.12 do 22:00/09.12.2017 przyrost pokrywy do 20 cm, w Bieszczadach do 30 cm
RSO: IMGW-PIB OSTRZEGA podkarpackie, intensywne opady śniegu w nocy 08/09.12 oraz w dzień 9.12, przyrost pokrywy śnieżnej od 15 cm do 20 cm, w Bieszczadach do 30 cm.

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 

 

Załączniki