Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 133

Nazwa biura: IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia: Opady marznące/1
Obszar: Bieszczady i Beskid Niski
Ważność (cz. urz.): od godz. 06:20 dnia 22.12.2017 do godz. 09:00 dnia 22.12.2017
Przebieg: Obserwuje się i prognozuje wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu, powodujących gołoledź.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): powyżej 95%
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Lukasz Harasimowicz
Godzina i data wydania: godz. 06:16 dnia 22.12.2017
SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: MARZNACE OPADY/1 Bieszczady i Beskid Niski od 06:00/22.12 do 09:00/22.12.2017 marznace opady, drogi sliskie

RSO: IMGW-PIB OSTRZEGA podkarpackie, marznace opady przed południem 22.12, gołoledź, uwaga drogi śliskie.

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie
dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

Załączniki