Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 14

Nazwa biura: IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Zjawisko/stopień zagrożenia: Silny wiatr/1.

Obszar: Bieszczady i Beskid Niski.

Ważność (cz. urz.): od godz. 18:00 dnia 31.01.2018 do godz. 18:00 dnia 01.02.2018.

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h, z porywami do
80 km/h, z południa i południowego zachodu.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 90%.

Uwagi: Brak.

Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Piotr Wałach.

Godzina i data wydania: godz. 07:10 dnia 31.01.2018.

SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 Bieszczady i Beskid Niski od 18:00/31.01 do
18:00/01.02.2018 predkosc do 45 km/h, porywy do 80 km/h, S i SW

RSO: IMGW-PIB OSTRZEGA podkarpackie, silny wiatr od wieczora 31.01 do wieczora 01.02,
prędkość w porywach do 80 km/h, południowy i południowo-zachodni.

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

Załączniki