Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 15.

Nazwa biura IMGW-PIB: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Zjawisko/stopień zagrożenia: Intensywne opady śniegu/2

Obszar: województwo podkarpackie

Ważność (cz. urz.): od godz. 20:00 dnia 02.02.2018 do godz. 06:00 dnia 04.02.2018

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów śniegu o natężeniu umiarkowanym. Prognozowany
przyrost pokrywy śnieżnej w pierwszej dobie od 10 cm do 20 cm, w Bieszczadach i Beskidzie
Niskim do 25 cm. W ciągu kolejnej nocy nastąpi dalszy przyrost pokrywy śnieżnej. W sumie za
cały okres prognozuje się przyrost pokrywy śnieżnej od 30 cm do 45 cm.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 90%

Uwagi: Brak.

Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Szymon Poręba

Godzina i data wydania: godz. 06:59 dnia 02.02.2018

SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: SNIEG/2 podkarpackie od 20:00/02.02 do 06:00/04.02.2018 przyrost
pokrywy od 30 cm do 45 cm.

RSO: IMGW-PIB OSTRZEGA podkarpackie, intensywne opady śniegu od nocy 02/03.02 do rana
04.02, opady od 30 cm do 45 cm.

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

Załączniki