Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 20

Nazwa biura IMGW-PIB: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Zjawisko/stopień zagrożenia: Opady marznące/2

Obszar: województwo podkarpackie

Ważność (cz. urz.): od godz. 14:00 dnia 07.02.2018 do godz. 10:00 dnia 08.02.2018

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu lub mżawki, powodujących
gołoledź.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 80%

Uwagi: Obowiązują:
Do godz.09:00 dnia 07.02.2018 OSTRZEŻENIE nr 18 na SILNY MRÓZ/1 wydane
o godz.17:45 dnia 06.02.2018.
Do godz.09:00 dnia 07.02.2018 OSTRZEŻENIE nr 19 na SILNY MRÓZ/1 wydane
o godz.19:43 dnia 06.02.2018.

Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Michał Solarz

Godzina i data wydania: godz. 06:46 dnia 07.02.2018

SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: MARZNACE OPADY/2 podkarpackie od 14:00/07.02 do
10:00/08.02.2018 marznace opady, drogi sliskie

RSO: IMGW-PIB OSTRZEGA podkarpackie, marznące opady od popołudnia 07.02 do rana 08.02,
gołoledź, uwaga drogi śliskie.

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

Załączniki