Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 33

Nazwa biura IMGW-PIB: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Zjawisko/stopień zagrożenia: Silny mróz/1

Obszar: Bieszczady i Beskid Niski

Ważność (cz. urz.): od godz. 21:00 dnia 22.03.2018 do godz. 07:00 dnia 23.03.2018

Przebieg: Miejscami prognozuje się temperaturę minimalną od -18oC do -15oC. Wiatr o średniej prędkości od 10 km/h do 20 km/h.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 90%

Uwagi: Brak.

Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Krzysztof Jania

Godzina i data wydania: godz. 11:26 dnia 22.03.2018

SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: MROZ/1 Bieszczady i Beskid Niski od 21:00/22.03 do 07:00/23.03.2018 temp.min -18 st., wiatr do 20 km/h

RSO: IMGW-PIB OSTRZEGA podkarpackie, mróz w nocy 22/23.03, temperatura w nocy od -18oC do -15oC.

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 

Załączniki