Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 43

Nazwa biura IMGW-PIB: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Zjawisko/stopień zagrożenia: Intensywne opady deszczu/2, Burze z gradem/1

Obszar: województwo podkarpackie

Ważność (cz. urz.): od godz. 08:00 dnia 16.05.2018 do godz. 20:00 dnia 17.05.2018

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu okresami umiarkowanym i silnym.

Prognozowana suma opadów za okres obowiązywania ostrzeżenia od 55 mm do 70 mm, lokalnie do 100 mm.

Prognozowane jest także wystąpienie w ciągu dnia 16.05 burz z porywami wiatru do 75 km/h, lokalnie z gradem.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): Intensywne opady deszczu: 90%

Burze z gradem: 80%

Uwagi: Brak.

Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Alina Jasek-Kamińska

Godzina i data wydania: godz. 17:01 dnia 15.05.2018

SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: DESZCZ/2 podkarpackie od 08:00/16.05 do 20:00/17.05.2018 opady od 55 mm do 70 mm, lokalnie do 100 mm

IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/1 popdkarpackie od 08:00/16.05 do 20:00/17.05.2018 porywy 75 km/h, lokalnie grad

RSO: IMGW-PIB OSTRZEGA podkarpackie, silny deszcz od 16.05 do 17.05, opady od 55 mm do 70 mm, lokalnie do 100 mm.

IMGW-PIB OSTRZEGA podkarpackie, burze 16.05, porywy wiatru do 75 km/h, lokalnie grad.

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

Załączniki