Projekt „KLOSZ EDYCJA 3 - organizacja i finansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 w gminach poniżej 5 tys. mieszkańców”

Ośrodek Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu skierowanym do każdego mieszkańca gminy na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczącego systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Więcej informacji odnośnie projektu znajdą państwo pod poniższym adresem:

https://www.kursor.edu.pl/szkolenia/zamosc/klosz-3