Przekazanie jednostkom OSP z terenu gminy Cisna sprzętu do ratownictwa medycznego.

Dnia 12 czerwca 2018 r. miało miejsce przekazanie jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych w Cisnej i Wetlinie  sprzętu do ratownictwa medycznego, zakupionego w ramach projektu „Zwiększenie możliwości ratowniczych Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Cisna”. Całkowita wartość projektu wyniosła 24.519,87 zł, w tym wkład gminy Cisna to  1 %  wartości projektu. Do poszczególnych jednostek trafił następujący sprzęt:

  • OSP Cisna – zestaw PSP R1 z deską ortopedyczną i pediatryczną oraz kompletem szyn Kramera, Defibrylator HEARSTART FRX
  • OSP Wetlina - zestaw PSP R1 z deską ortopedyczną i pediatryczną oraz kompletem szyn Kramera, Defibrylator HEARSTART FRX

Zadanie zostało współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

W uroczystości przekazania sprzętu strażakom ochotnikom udział wziął Pan Piotr Uruski poseł na Sejm RP.