Rada Gminy

PRZEWODNICZĄCY:

MIROSŁAW NADOLNY tel. 600251309

WICEPRZEWODNICZĄCY:

KRZYSZTOF ANTONISZAK tel. 696585410

RADNI:

BOGUSŁAW BAJOREK tel. 501756859
TERESA BARANOWSKA tel. 692447124
PIOTR GUCWA tel. 503051276
EDWARD KARNAS tel. 603730003
ŁUCJA KOZA tel. 519714754
JANUSZ ŁUCZKO tel. 511618099
GRZEGORZ ŁUKACIJEWSKI tel. 604137300
AGNIESZKA ŁUSZCZEK tel. 516372847
LUDMIŁA MAJEWSKA tel. 504432395
JOANNA MARKUSZEWSKA tel. 503137279
KRZYSZTOF SABURA tel. 500105603
MIECZYSŁAW STASZEWSKI tel. 501162745
KRZYSZTOF WĘGRZYN tel. 603951151