Uchwała deklaracja i informacja na podatek rolny

Uchwała Nr IX/46/2015 Rady Gminy Cisna z dnia 18 listopada 2015 r. w  sprawie określenia wzoru deklaracji na  podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach.

Załączniki