Uchwała opłaty targowe

Uchwała Nr XX/94/2016 Rady Gminy Cisna z dnia 7 listopada  2016 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej i trybu jej poboru.

Załączniki