Urząd Gminy nieczynny w dniu 24 grudnia 2020 r.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 69/2020 Wójta Gminy Cisna z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Cisnej w 2020 roku w zamian za święta przypadające w soboty (na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 130 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1974 roku Kodeks pracy) dzień 24 grudnia 2020 roku (czwartek) Urząd Gminy w Cisnej będzie nieczynny.