Zamówienia publiczne

Informacja z otwarcia ofert - dostawa oleju opałowego
2018-09-27
Informacja z otwarcia ofert - dostawa oleju opałowego
Ogłoszenie o przetargu - dostawa oleju opałowego
2018-09-19
Ogłoszenie o przetargu - dostawa oleju opałowego
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
2018-08-22
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego „Przebudowa drogi dz. nr ewid. 228 w km 0+000-0+145 w miejscowości Strzebowiska” oraz „Przebudowa drogi dz. nr ewid. 183 w km 0+000-0+336 w miejscowości Smerek” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
Informacja z otwarcia ofert - Przebudowa drogi dz. nr ewid. 228 w km 0+000-0+145 w miejscowości Strzebowiska oraz Przebudowa drogi dz. nr ewid. 183 w km 0+000-0+336 w miejscowości Smerek
2018-08-16
Informacja z otwarcia ofert - „Przebudowa drogi dz. nr ewid. 228 w km 0+000-0+145 w miejscowości Strzebowiska" oraz „Przebudowa drogi dz. nr ewid. 183 w km 0+000-0+336 w miejscowości Smerek”
Wybór oferenta - Poprawa estetyki gminy Cisna poprzez budowę wiat przystankowo -wypoczynkowych przy szlakach komunikacyjnych
2018-08-09
Wybór oferenta - Poprawa estetyki gminy Cisna poprzez budowę wiat przystankowo -wypoczynkowych przy szlakach komunikacyjnych
Unieważnienie postępowania - Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Żubracze
2018-08-02
Unieważnienie postępowania - Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Żubracze
Ogłoszenie o przetargu - Przebudowa dróg nr ewid. 228 w Strzebowiskach i nr ewid. 183 w Smereku
2018-08-01
Ogłoszenie o przetargu - Przebudowa dróg nr ewid. 228 w Strzebowiskach i nr ewid. 183 w Smereku
Informacja z otwarcia ofert- Budowa wiat przystankowo -wypoczynkowych
2018-07-27
Informacja z otwarcia ofert- Budowa wiat przystankowo -wypoczynkowych

Strony