Zamówienia publiczne

Wyjaśnienie treści SIWZ - Roboty budowlane polegające na przebudowie sieci wodociągowej w m. Liszna oraz rozbudowie oczyszczalni ścieków w m. Cisnej w formule „zaprojektuj i wybuduj"
2017-12-18
 Wyjaśnienie treści SIWZ - Roboty budowlane polegające na przebudowie sieci wodociągowej w m. Liszna oraz rozbudowie oczyszczalni ścieków w m. Cisnej w formule „zaprojektuj i wybuduj”
Ogłoszenie o przetargu - Roboty budowlane polegające na przebudowie sieci wodociągowej w m. Liszna oraz rozbudowie oczyszczalni ścieków w m. Cisnej w formule „zaprojektuj i wybuduj”
2017-12-11
Ogłoszenie o przetargu - Roboty budowlane polegające na przebudowie sieci wodociągowej w m. Liszna oraz rozbudowie oczyszczalni ścieków w m. Cisnej w formule „zaprojektuj i wybuduj”
Wybór oferenta - Odbiór odpadów komunalnych w Gminie Cisna
2017-12-08
Wybór oferenta - Odbiór odpadów komunalnych w Gminie Cisna
Informacja z otwarcia ofert- wywóz odpadów z terenu Gminy Cisna
2017-12-08
Informacja z otwarcia ofert- wywóz odpadów z terenu Gminy Cisna
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady, położonych na obszarze Gminy Cisna i ich zagospodarowanie
2017-11-30
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady, położonych na obszarze Gminy Cisna i ich zagospodarowanie
Unieważnienie postępowania - bieżące remonty dróg asfaltowych
2017-10-03
Unieważnienie postępowania - bieżące remonty dróg asfaltowych
Zapytanie ofertowe- Remonty bieżące dróg asfaltowych na terenie Gminy Cisna
2017-09-26
Zapytanie ofertowe- Remonty bieżące dróg asfaltowych na terenie Gminy Cisna
Ogłoszenie o przetargu - Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Cisna
2017-06-29
Ogłoszenie o przetargu - Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Cisna

Strony