Zaproszenie do konsultacji projektu uchwały w sprawie rocznego programu współpracy

Wójt Gminy Cisna zaprasza do konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Cisna w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Cisna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego.
Uwagi do projektu uchwały można składać pisemnie w sekretariacie Urzędu Gminy Cisna do dnia 21 stycznia 2020r.

Załączniki