Zaproszenie do wzięcia udziału w szkoleniu pn. „Zarządzanie oraz planowanie strategiczne w organizacji pozarządowej”

Gmina Lesko zaprasza przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich oraz przedstawicieli innych
organizacji pozarządowych, działających na terenach wiejskich powiatu leskiego
do wzięcia udziału w szkoleniu pn. „Zarządzanie oraz planowanie strategiczne w organizacji pozarządowej”.

Celem szkolenia jest pobudzenie aktywności Kół Gospodyń Wiejskich i innych organizacji pozarządowych w Gminie Lesko
oraz powiecie leskim. Program szkolenia zakłada omówienie kwestii związanych z budowaniem i funkcjonowaniem zespołu,
planowaniem strategicznym w organizacji oraz poznanie warunków sprawnego działania organizacji pozarządowej.

Szkolenie odbędzie się 30 września 2020 r. od godz. 15.00 w świetlicy wiejskiej w Glinnem (Gmina Lesko).

ZGŁOSZENIA do 24.09.2020 r. do godz. 15.00 telefonicznie pod nr tel. 13 469 80 01 w. 32, elektronicznie
na adres: inwestycje@lesko.pl lub osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Lesko, pokój 202.
Ilość miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.

Załączniki