Zaproszenie Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady na spotkanie informacyjne związane z organizowanym naborem wniosków w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady

Zaprasza na spotkania informacyjne związane z organizowanym naborem wniosków w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W Gminie Cisna spotkanie odbędzie się
w dniu 27 września 2018 r.
godz. 15:00
w sali Gminnego Centrum Kultury i Ekologii w Cisnej

Zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

Załączniki