ZAPROSZENIE NA XLI SESJĘ RADY GMINY CISNA

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zapraszamy na  XLI sesję Rady Gminy Cisna w dniu 18 maja 2018 r. o godz. 11.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Cisnej.
Proponowany porządek obrad znajdziecie Państwo w załączniku.

 

Załączniki