ZAPROSZENIE NA XXXVII SESJĘ RADY GMINY CISNA

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) zapraszam na  XXXVII sesję Rady Gminy Cisna w dniu 28 grudnia 2017r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Cisnej. Proponowany porządek obrad znajdziecie Państwo w załączniku.

Załączniki